Nyheter

Fornybar Energi – Hydro Power

Flekkerøy Elektro signerte i desember 2022 en kontrakt med Roland Consulting AS en leveranse for å utføre oppgradering av traverskraner for Kraftmuseet i Tyssedal. Anlegget er fra 1908, og alt av løsninger og inngrep må godkjennes av Riksantikvaren. 

Flekkerøy Elektro AS sitt leveringsomfang:

  • Oppgraderinger av kontrollsystem, motor og annet elektrisk utstyr. 
  • Oppgraderingen skal leveres ihht. gjeldende forskriftskrav og retningslinjer som følger: «Forskrift om utførelse av arbeid», samt «Forskrift om Maskiner» og skal være ferdig installert ila 2023.

Vi takker for oppdraget og ser frem til å gjennomføre og levere et kvalitets prosjekt for sluttkunde Kraftmusset i Tyssedal.

Fornybar Energi – Hydro Power

Flekkerøy Elektro signerte i september 2022 en betydelig kontrakt med Future Production AS for leveranse av et nytt elektrisk vinsj- og trallebanesystem for Nedre Vinstra Vannkraftverk, Hafslund Eco.

Flekkerøy Elektro AS leveringsomfang:

  • Nye elektrisk drevne vinsjer dimensjonert for trekk av Person- og Nyttelast vogn med høy sikkerhetsgrad og 2×100% kapasitet på vinsjsystemet. Styrings- og kommunikasjonssystem som ivaretar sikkerhet. Automatisk nivåregulering av lasteplan ihht. høye stigningsvinkler.
  • Trallebanen leveres ihht. gjeldende forskriftskrav og retningslinjer som følger: Forskrift om «Bruk av arbeidsutstyr», samt Forskrift om «Maskiner» og skal være ferdig installert ila 2023.

Vi takker for oppdraget og ser frem til å gjennomføre og levere et kvalitets prosjekt for sluttkunde Hafslund Eco.

Bygg - Leilighetskompleks

Flekkerøy Elektro signerte i september 2022 en kontrakt med Flekkerøy Bygg AS og PK Entreprenør for elektro installasjoner i Vraget på Flekkerøy.

Flekkerøy Elektro AS leveringsomfang:

  • Elektro installasjon i alle leilighetene.
  • Brann utstyr.

Vi takker for oppdraget og ser frem til å gjennomføre og levere et kvalitets prosjekt

Har du et prosjekt i tankene? La oss realisere prosjektet ditt sammen.